PROGRAM FESTIVALU

PROGRAM PRO 5. ROČNÍK FESTIVALU PŘIPRAVUJEME

VŠECHNY VAŠE AKCE NA PODPORU ČTENÍ DOPLŇUJEME PROGRAMEM V KNIHOVNĚ:

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou – pro zvané školy

Pondělí 4. listopadu 2019 v 8.00 hodin, pobočka Slezská, 11. ZŠ Jiřího
z Poděbrad

Pondělí 4. listopadu 2019 v 10.00 hodin, pobočka Místek, Hlavní třída 111, oddělení pro děti a mládež

Webové stránky Zuzany Pospíšilové


Studio bez kliky – historický knihtisk – pro zvané školy

Pondělí 4. listopadu 2019 v 8.30, 10.00 a 11.30 hodin, pobočka Místek, Hlavní třída 112, Modrý salonek

Leták: tiskárna a tiskařská dílna


Klub pro rodiče s malými dětmi

Pondělí 4. listopadu 2019 v 9.00 – 10.30 hodin, Ústřední knihovna Frýdek, Jiráskova 506, oddělení pro děti a mládež

 


Cestovatelská přednáška – Ivo Petr: KANADA

Kanada je podle mnohých nejkrásnější zemí světa. Snad vás o tom přesvědčí cestopisná přednáška, která nás zavede do všech významných míst západní Kanady, tedy na území provincií Britská Kolumbie a Alberta. Na cestu se vydáme z nádherného Vancouveru a po vizuálně úchvatné prohlídce všech významných národních parků, ukončíme naši pouť ve městě Calgary. Na skok se pak ještě podíváme do Toronta a k blízkým Niagárským vodopádům.

Leták k akci

Úterý 5. listopadu 2019 v 18.00 hodin, pobočka Místek, Hlavní třída 112, Modrý salonek, vstupné 20 Kč/os.


Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou – pro zvané školy

Čtvrtek 7. listopadu 2019, Ústřední knihovna Frýdek, Jiráskova 506, oddělení pro děti a mládež

Webové stránky Lenky Rožnovské


Přednáška o umění – Mgr. Marek Zágora: Mistr Vyšebrodského oltáře (ve spolupráci s PSPVU F-M)

Čtvrtek 7. listopadu 2019 v 16.30 hodin, pobočka Místek, Hlavní třída 112, Modrý salonek


Autorské čtení Melanie Novákové

Čtvrtek 7. listopadu 2019 v 18.00 hodin, Ústřední knihovna Frýdek, Jiráskova 506, půjčovna pro dospělé


Vyhlášení čtenářské hry pro děti: LOVCI PEREL